Royal' de Neler Değişti?

* Hataların tekrarını önlemeye dönük sistemler geliştirildi. 

 
* Sorunları masa başı yerine kaynağında çözümlemeye özen gösterildi. 
 
* Genellemeler yerine verilerle ve rakamlarla konuşma alışkanlığı yaygınlaştırıldı. 
 
* Sistemler yöneticiler tarafından uygulatılan değil , çalışanlar tarafından uygulanan sistemler haline dönüştürüldü. 
 
* Öncesinde "talimat veren kişi " olarak nitelendirilen yöneticiler "eğiten ve yönlendiren" konuma geldi.
 
* Cezalandırmanın yerini onurlandırma , suçlamanın yerini birlikte çözüm arama aldı. Önceleri 
işi en iyi yönetici bilir " anlayışı hakim iken , değişim ile " işi en iyi yapan bilir" anlayışı 
doğrultusunda çalışanların fikirlerini alma ön plana çıktı. 
 
* Çalışan kişinin profili değişti: Müşteri odaklı düşünen,  rakamlarla konuşan , ekip 
çalışmasına yatkın,  kendine güvenen,  açık iletişim kurabilen kişiler haline geldiler..