Asansör Bakımı ve Hedefi

Bakım,  standartlarda “Bakım Personeli tarafından yapılan temizlik,  yağlama , ayar,  muayene ve deneyler" olarak tanımlanmaktadır. Asansörlere uygulanan bakımın amacı;  Donanımın performansını,  güvenirliliğini sağlamaktır.Ayrıca tesisi düzenli ve verimli , arızayı önleyecek düzeyde emniyetli olarak çalıştırılacak en üst düzeyde tutmak ve işletme kayıplarını en aza indirmek de bakımın amaçlarındandır.Bunun için uygulanması gereken bakım yöntemleri şunlardır :

A) Koruyucu ve Planlı Bakım: Donanımın ve elemanların çalışmalarını yeterli ve uygun bir şekilde sürdürülmesi için düzenlenen bakım .
B) Arızadan Kaynaklanan Bakım: Donanım ve elemanların yeniden eski çalışma koşullarına dönmesini sağlayan bakım
C) Değiştirme: Donanım ve elemanlar aşındığında veya daha fazla güvenli ve uygun çalışma kabiliyetini yitirdiğinde uygulanan bakım 
D) Dinamik Bakım: Donanımın uzaktan izlenme ve bilgilerin bilgisayar tarafından sürekli değerlendirildiği bakım ,
Kullanılan makine ve donanımların kalitesi çok çeşitlilik gösteren ve değişik güvenirlilik seviyelerine sahip olan asansörler , tüm sistemle ve tek tek elemanlarla belirlenir. Asansörler herhangi bir nedenle devreden çıktıklarında tamir edilmek , ayarlanmak veya değiştirilmek zorundadır.
Asansör tesisi için güvenirliliği arttırmak amacıyla uygulanması gereken faktörler şunlardır :
1-Koruyucu bakım
2-Doğru ve tam bir bakım
3-Problem yaratan elemanların yerine daha güvenilir elemanları kullanma ,
4-Rapor edilen tesisin tasarımcı tarafından gerekli değişikliklerin yapılması
Gerçekte otomobil ile asansör arasında fark yoktur. Her asansörün kendi markası olan yedek parçayı kullanması malzeme uyumunun gereğidir. X marka bir araba alıp buna Y marka bir aracın parçasını yedek parça olarak ekleme yapamazsınız . Onun için sorumluluk o asansörü kuran ve işletendedir. Bu nedenle sağlıklı bir işleyiş için parça uyumu önemlidir.Firmalar ucuz olsun diye uyumlu olmayacak ya da sorun çıkartacak parça kullanımını tercih etmemelidir.Bu sorun olacağı gibi verimli olmaz.
Asansör güvenlik açısından çok önemlidir. Kişi bunu aklına getirmese bile asansöre bindiğinde bunu hissetmeli.
 
ASANSÖRLERİN MAL VE CAN KAYBINA NEDEN OLABİLECEK KAZALARDAN KORUNABİLMESİ İÇİN ASANSÖR SAHİPLERİNİN AŞAĞIDA YAZILI TALİMATA UYMALARI GEREKMEKTEDİR :
Kabinleri kapalı olan asansörlerde,  kabin kapısı açık olduğu halde asansör çalışıyorsa ,
Kat kapılarından herhangi birisi açık olarak asansör çalışıyorsa ,
Makine dairesi veya asansör kuyusu dahilinde anormal bir ses işitiliyorsa ,
Su borusu patlaması veya sızıntı veya koridor ve merdivenler yıkanırken kuyu dahilinde su kaçarsa ,
Kuyu dahilinde herhangi bir şekilde demir veya tahta parçası,  bez,  cam kırığı gibi bir madde düşerse ,
Asansör enerjisi kesilmeli ve şirkete haber verilmelidir ,
Bakım firması personeli tarafından arıza giderilmeden hiçbir surette asansörün çalıştırılmasına izin verilmemelidir.
Asansör tesisatında mevcut herhangi bir parça sökülmemeli ve şirkete haber verilmeden gerek makine dairesinde , gerek asansör kuyusu dahilinde , kabinde veya harici kapılarında tadilat , tamirat , badana ve boya gibi işler yaptırmamalıdır.
Kabin kat seviyesinden 7/8 cm.’den fazla aşağı indiği veya yukarı çıktığı zaman şirkete haber verilmelidir.
 
 
HER BAKIMDA YAPILACAK İŞLER :
Makine / Motor Temizliği kontrolü,
Yağ ve rulman gresi seviye kontrolü ve temizlenmesi,
Motor enversörlerinin kontrolü ve temizlenmesi,
Kontrol tablosunun temizlenmesi,
Motor fren ayarının kontrolü ve gerekirse ayarı,
Kapıların menteşe , kilit ve fiş kontaklarının kontrolü,
Otomatik kapı , kat ve kabin eşiklerinin temizlenmesi,
Kabin üstü revizyon anahtarının kontrolü.
Kabin ALARM ve DUR düğmelerinin kontrolü,
Kabin üstü platformunun temizlenmesi,
Göstergelerin,  yön ışıklarının,  butonyerlerin işlerliği ve tüm ampullerin kontrolü,
Taşıyıcı çelik halatların kuyu boyunca kontrolü,
Kabin ve karşı ağırlık yağdanlıklarının yağ seviyesinin kontrolü ve gerekirse bunların tamamlanması ,
Kabin ve karşı ağırlık yağdanlıklarının yağ seviyesi kontrolü ve gerekirse bunların ayarı ,
Katta durma hassasiyetinin ayarı ve gerekirse ayarlanması,
Motor milinde boşluk kontrolü,
Kabin içi acil durum haberleşme , aydınlatma ve imdat sistemi
Yangın söndürme cihazının yerinde ve çalışırlığının kontrolü,
Kat ve kabin içi İşletme Talimatlarının kontrolü,
Hidrolik Asansörlerde Sızdırmazlık Valf Emniyet Kontrolleri,